Objednávky přepravy

Přeprava do 10 tun

 

R. Kopáček   Mob.: 725 855 331

 

Přeprava nad 10 tun

 

J. Chuchlík    Mob.: 602 477 987

Z. Kopecký   Mob.: 606 682 152

P. Kopecký   Mob.: 728 940 829

 

 objednavky(zavináč)dslogistic.cz 

Podmínky spolupráce

Usilujeme o maximální spokojenost našich zákazníků, a proto si vybíráme pro spolupráci firmy, které splňují minimálně následující předpoklady:

 • osobní nasazení a slušné vystupování osádky vozidla s maximálním ohledem na spokojenost zákazníka (netolerujeme šlendriánství a vulgaritu při výkonu práce),
 • včasnost přistavení vozidla,
 • spolehlivý vozový park s dostatečným zázemím,
 • dodržování smluvních ujednání,
 • sklápěcí návěsy s min. objemem 30 m3 opatřené záchytnými prostředky (zaplachtování),
 • přizpůsobivost aktuálním podmínkám.

Našim cílem je udržet vysoký standard kvality poskytovaných služeb. S ohledem na zavedený systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001-2009 velmi dbáme u našich spedičních dopravců na dodržování obchodních a fakturačních podmínek. Nedodržení jmenovaných zásad může být důvodem k vrácení faktury. Jejich znění je následující:

Faktura musí obsahovat tyto údaje:

 1. Na faktuře musí být uvedeny veškeré náležitosti včetně čísel dodacích listů. Pokud z nějakého důvodu nebude možno dodací list přiložit, musí faktura obsahovat u dané přepravy SPZ automobilu, datum přepravy a hmotnost materiálu.

 1. Provedená přeprava musí být doložena kopií záznamu o provozu vozidla (doložkou) a dodacím listem (vážním listem) s potvrzením převzetí odběratelem (razítko, podpis). V případě, že nebude možné potvrzení převzetí zajistit, musí být před vyložením nákladu další postup konzultován s dispečerem.

 1. Kopie o záznamu provozu vozidla musí mimo jiné obsahovat razítko přepravce, SPZ vozidla a návěsu (přívěsu), datum přepravy, podpis řidiče, místo nakládky a vykládky, hmotnost nákladu shodnou s hmotností uvedenou na dodacím listu (vážním listu) - hmotnosti se nesmí zaokrouhlovat.

 1. Na doložce nesmí být uvedeny žádné interní záznamy (např. ceny a výpočty přeprav).

 1. Splatnost faktur je 60 dnů od data vystavení, přičemž faktura musí být doručena nejdéle 3. pracovní den od data vystavení - faktury nelze vystavovat "zpětně".

 1. Veškeré přepravy musí být vyfakturovány nejpozději do 7 dnů od data uskutečnění přepravy.

 1. Přepravce musí dodržet čistotu ložných ploch, nevstupovat do obchodního jednání se zákazníkem, jakékoliv problémy řešit okamžitě telefonicky s dispečerem.

 1. Ostatní požadavky se řídí dle standardních zvyklostí a právních norem.